Informacje dotyczące wpłat w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Michała Kranza.

Bank ING Bank Śląski S.A.

Numer konta:
38 1050 1214 1000 0090 3217 7801

w tytule przelewu proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz sygnaturę sprawy KM

konto do wpłat zza granicy
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL38 1050 1214 1000 0090 3217 7801

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe opisanie przelewów poprzez wyraźne wskazanie imienia i nazwiska/nazwy dłużnika oraz sygnatury sprawy KM...../... Pozwoli to na prawidłową identyfikację wpłaty i zaliczenie jej na właściwe należności.

Michał Kranz - Komornik Katowice

 • Kancelaria Komornicza nr XIX w Katowicach
  ul. Warszawska 31/66
  40-010 Katowice
  NIP: 641-239-77-19
  REGON: 381676044
  Adres ePUAP (zbiegi): /KS_Michal_Kranz/ezbiegi
 • 789 055 530

 • katowice.kranz@komornik.pl